Privacy notice

Cacaoté CommV neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen.

Cacaoté CommV behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 2.

1. Verzamelde informatie en gebruik.

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door Cacaoté CommV, gevestigd te 8760 Meulebeke, met maatschappelijke zetel te Steenovenstraat 83 en is geregistreerd onder het BTW nummer BE0740799391. Cacaoté CommV gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden.

Onder "Persoonlijke informatie" wordt verstaan : uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kaartnummer, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer U infovelden invult, wanneer U deelneemt aan een wedstrijd of wanneer U een online bestelling plaatst. Cacaoté CommV verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina's worden bezocht op de Site ("tracking") om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

2. Corrigeren of verwijderen van informatie

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar info@cacaote.be. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan U via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

3. Beveiliging van persoonlijke informatie

Cacaoté CommV stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen.

4. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van "cookies". Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op Uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken.

Bijkomend zullen wij het IP adres van uw Internet Provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina's op de Site.

5. Kinderen

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de Site onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.

Cacaoté CommV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

6. Links

Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites. Zodra u evenwel de Site verlaat is de Privacy Policy van Cacaoté CommV niet meer van toepassing. Cacaoté CommV is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

7. Privacy Policy aanvaarden

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar Cacaoté CommV wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

8. Vragen ?

Voor vragen kan U steeds terecht bij Cacaoté CommV op volgend e-mailadres : info@cacaote.be