Shipping & returns

Fijn dat u interesse hebt in onze producten en diensten!

Alle bestellingen worden wekelijks van maandag tot woensdag verwerkt en verstuurd op woensdag.


- Bestellingen geplaatst tot en met woensdag 9h worden op woensdag verstuurd en worden de eerstvolgende dagen uitgeleverd.

- Bestellingen die dus op woensdag na 9h geplaatst zijn, verschuiven een weekje.


Indien u in Meulebeke of een buurgemeente van Meulebeke (uitgezonderd Ardooie) woont, is levering normaal voorzien op vrijdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Andere leveringen binnen België gebeuren normaal binnen de 1 à 2 werkdagen na het verzenden.

Leveringen kunnen maximaal 10kg wegen. Indien u een grotere bestelling wil plaatsen, gelieve contact te nemen met info@cacaote.be.

Aarzel niet om ons te contacteren via info@cacaote.be indien u vragen hebt.


Herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Cacaoté CommV, Steenovenstraat 83, 8760 Meulebeke, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@cacaote.be) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;